เว็บตรง

เว็บตรง การรณรงค์เครือจักรภพมองว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้สร้างสันติภาพ

เว็บตรง การรณรงค์เครือจักรภพมองว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้สร้างสันติภาพ

เว็บตรง ในฐานะที่เป็นสถานที่ซึ่งความคิดสามารถก้าวหน้าและท้าทายในบรรยากาศของความอดทนและความเป็นกลาง มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่มีความเชื่อและความเชื่อต่างกันการยอมรับบทบาทนี้เป็นรากฐานของการรณรงค์ที่ขับเคลื่อนโดย Association of Commonwealth Universities หรือ ACU เพื่อส่งเสริมค่านิยมของการเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจระหว่างผู้ที่มีความเชื่อ ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในมหาวิทยาลัยทั่วโลก การรณรงค์ดังกล่าวซึ่งเริ่มในเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม  ส่งผลให้มีการรวบรวมกรณีศึกษามากกว่า 23...

Continue reading...

เว็บตรง มหาวิทยาลัยเกษตรอาหารชั้นนำร่วมมือกันต่อสู้กับความหิวโหย

เว็บตรง มหาวิทยาลัยเกษตรอาหารชั้นนำร่วมมือกันต่อสู้กับความหิวโหย

เว็บตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 อันดับแรกของโลก (A5), มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, เดวิส, มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์, มหาวิทยาลัยเกษตรจีน, มหาวิทยาลัยเซาเปาโล และมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเงนและการวิจัย ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับความอดอยากทั่วโลก ร่วม กันเขียน Carl...

Continue reading...